Cięcia techniczne – październik 2015

Cięcia techniczne (odtworzenie skrajni pionowej umożliwiającej przejazd pojazdów pod koroną drzewa) i cięcia formujące w celu zachowania naturalnego pokroju.