Wycinka drzewa – sierpień 2016

Wycinka drzewa przy budynku wraz z usuwaniem korzeni