Usuwanie posuszu – lipiec 2016

Cięcia sanitarne na Quercus rubra.