Wycinka topoli – sierpień 2014

Drzewo stojące na drodze inwestycji.