Oferta

Pielęgnacja drzew

 • cięcia korygujące i formujące
 • cięcia prześwietlające – rozluźnienie korony
 • cięcia techniczne – kolizje gałęzi z obiektami, urządzeniami technicznymi
 • cięcia fitosanitarne – np. usuwanie gałęzi suchych, nadłamanych
 • zabezpieczanie drzew niebezpiecznych (redukcja korony, dobór i instalacja wiązań sztywnych lub elastycznych)

Wycinka drzew

 • utylizacja gałęzi – zrębkowanie (zmielenie) i rozplantowanie lub wywóz
 • usuwanie korzeni – frezowanie, wykopanie
 • sprzątanie terenu

Usuwanie konarów / drzew w nagłych wypadkach – wiatrołomy, wywroty.

Przejdź do galerii wybranych realizacji

Metody pracy

PIELĘGNACJA drzew przeprowadzana jest zgodnie ze sztuką ogrodniczą / arborystyczną. Zakres i  miejsce wykonywanych cięć gałęzi i konarów dobieramy właściwe dla gatunku, stanu zdrowotnego oraz otoczenia Twojego drzewa. Dostęp linowy umożliwia nam dotarcie w każde miejsce korony drzewa bez użycia kolców (tzw. drzewołazów, które niepotrzebnie  raniąc drzewo otwierają drogę biologicznym patogenom).

WYCINKA drzew tzw. trudnych (czyt.: brak możliwości obalenia tradycyjnie – w całości) odbywa się sekcyjnie, „po kawałku” metodą:

 • alpinistyczną – arborystyczne techniki linowe
 • z podnośnika koszowego
 • z wykorzystaniem dźwigu

Prawidłowo wykonane cięcie sekcyjne i opuszczanie na linach gałęzi oraz pnia zapewnia kontrolowane, bezpieczne przycięcie, usunięcie każdego drzewa w dowolnie trudnym terenie.

Ze względu na specyfikę działalności wycena dokonywana jest indywidualnie dla każdego zlecenia po ustaleniu zakresu prac. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Uprawnienia i doświadczenie

Arborysta, drwal (zweryf. przez Dyr. Reg. LP), pilarz, alpinista (techniki linowe),

13-letnie doświadczenie

Bezpieczeństwo i profesjonalizm

Prace przy drzewach mogą być niebezpieczne i powinny być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone,  posiadające odpowiedni sprzęt do bezpiecznego realizowania takich zadań. Prace prowadzimy zgodnie z przepisami BHP oraz najlepszymi krajowymi i międzynarodowymi standardami pielęgnacji i wycinki drzew.

 Posiadamy polisę OC i ponosimy odpowiedzialność za ewentualne szkody